EN    ☏ +30.693.753.8218


Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 
VIDog Club Personal and Academy dog training εταιρικό λογότυπο

τελευταία αναθεώρηση: 06-ΙΑΝ-2024

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες αναφορικά πολιτικής απορρήτου δεδομένων που ενδέχεται να καταχωρήσετε και όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Εάν σήμερα είστε κάτω των 16 ετών, πριν από την εγγραφή σας ή την εκτέλεση οποιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να μας στείλετε μέσω ταχυδρομείου γραπτή συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα επικυρωμένη νόμιμα από μια αρμόδια αρχή.

Πριν τη παραχώρηση της συγκατάθεσης σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε και να συμφωνείτε με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε.

Στο VIDog Club Personal and Academy dog training δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους μας ώστε να προστατεύουμε το απόρρητο των πελατών μας και παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την υποχρέωσή μας αναφορικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Θα είμαστε ξεκάθαροι στις δηλώσεις μας όσον αφορά στα δεδομένα που συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε.

Πριν από κάθε άλλη ενέργεια ή καταχώρηση στοιχείων στην ιστοσελίδα μας από μέρους σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω ενότητες, αποδεχτείτε τη δήλωση πολιτικής τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

VIDog Club Personal and Academy στοιχεία επικοινωνίας… Η Ιλόνα Λαβέτσκα - (VIDog Club Personal and Academy) είναι σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 ο αποκλειστικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των περιεχομένων της ιστοσελίδας vidogtraining.gr

έδρα: 14η οδός, Αγία Παρασκευή
τ.κ. 57001
πόλη: Θεσσαλονίκη
χώρα: Ελλάδα

EMAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, Viber

η ιστοσελίδα vidogtraining.gr και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR

Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε αυτή τη δήλωση πολιτικής απορρήτου του vidogtraining.gr και συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation) ή ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός προστασίας δεδομένων).

Γενικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων...

Διαφάνεια αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγονται:

Θέλουμε οι χρήστες της ιστοσελίδας να κατανοούν πλήρως τόσο το περιεχόμενο των πληροφοριών που συλλέγονται, όσο και τα οφέλη που προκύπτουν για αυτούς ως αντάλλαγμα.

Εύκολη πρόσβαση των χρηστών στα προσωπικά τους δεδομένα.

Η διαθεσιμότητα ορθής πληροφορίας των χρηστών συμβάλει στην ομαλή εμπειρία πελάτη.

vidogtraining.gr πολιτική απορρήτου

Διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων του χρήστη:

Αναγνωρίζουμε πως οι χρήστες μας εμπιστεύονται καταχωρώντας τα προσωπικά τους δεδομένα στην ιστοσελίδα μας και περιμένουν από εμάς την ορθή και ασφαλή αποθήκευση τους.

Χρησιμοποιούμε λογισμικό προστασίας και διασφάλισης απορρήτου πληροφοριών, υιοθετώντας παράλληλα πρακτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, από τη συλλογή ως τη καταστροφή τους.

Τι αποτελεί προσωπική πληροφορία και θεωρείται προσωπικό δεδομένο ?

Προσωπική πληροφορία είναι εκείνη που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

Ως αναγνωρισμένο φυσικό πρόσωπο λογίζεται όποιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα με την αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, μια ταυτότητα, στοιχεία διαμονής, δικτυακό αναγνωριστικό, ή με την αναφορά σε ένα ή περισσότερους παράγοντες αναφερόμενους στη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου.

Δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα όποιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, όταν αυτές έχουν ανωνυμοποιηθεί ή ομαδοποιηθεί έτσι ώστε να μην είναι δυνατή πλέον η χρήση τους με τρόπο που να έχει ως αποτέλεσμα τη ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, έστω και συνδυαστικά με άλλο τρόπο ή άλλη πληροφορία.

Ποιά προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και με ποιό τρόπο ?

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό ή τις υπηρεσίες μας.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε μια φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας, ή όταν αλληλογραφείτε μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο.

Μερικά από τα δεδομένα που συλλέγονται χαρακτηρίζονται προσωπικά, όπως εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ταυτοποίηση σας, και είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται στην άδεια χρήστη της ιστοσελίδας.

Η καταχώρηση ή παροχή οποιονδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων εκ μέρους σας είναι προαιρετική, ωστόσο μπορεί να είναι απαραίτητη κατά τη χρήση της ιστοσελίδας προκειμένου να αξιοποιηθούν οι καλύτερα οι δυνατότητες της.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές όπως περιγράφεται παρακάτω:

Άλλα δεδομένα που εσείς καταχωρείτε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας.

Ενδεχομένως πληροφορίες όπως δεδομένα σύνδεσης, πχ διεύθυνση IP, προσωπικού υπολογιστή, στατιστικές που αφορούν τη χρήση των επιμέρους σελίδων της ιστοσελίδας, ιστορικό πλοήγησης, ή και γεωγραφικής θέσης, περιλαμβανομένων όσων μπορεί να παρέχονται από κινητές συσκευές που χρησιμοποιείτε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας. Σημειώστε ότι οι περισσότερες κινητές συσκευές επιτρέπουν στο χρήστη τον έλεγχο επομένως τη δυνατότητα απενεργοποίησης των σχετικών υπηρεσιών εντοπισμού γεωγραφικής θέσης.

Δεδομένα από συζητήσεις ή ανταλλαγή μηνυμάτων που πιθανόν διενεργούνται μέσω του λογισμικού μεταξύ μελλών ή προέρχονται από την επικοινωνία σας με την εταιρεία μας, και αφορούν το λογισμικό ή και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται.

Στοιχεία χρέωσης - πληρωμής που ενδεχομένως σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προκειμένου να σας παρέχουμε άδειες χρήσης ή υπηρεσίες με χρέωση.

Πρόσθετες πληροφορίες σε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι ή εξουσιοδοτημένοι από τις Αρμόδιες Αρχές, να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε στα πλαίσια της εφαρμογής Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, με αντικείμενο τη ταυτοποίηση σας ή την επαλήθευση των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει.

Υπεύθυνος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων...

Ο υπεύθυνος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα ή σχετικής αλληλογραφίας: Ιλόνα Λαβέτσκα - (VIDog Club Personal and Academy)

έδρα: 14η οδός, Αγία Παρασκευή
τ.κ. 57001
πόλη: Θεσσαλονίκη

EMAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, Viber

Χρησιμοποιούμε επίσης, cookies σε κώδικα Google Analytics που παρέχεται από τη Google προκειμένου να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας vidogtraining.gr

Σχετικές δηλώσεις της Google: Απόρρητο και όροι

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε επίσης κάποιο κώδικα της PayPal προκειμένου να δεχόμαστε ηλεκτρονικές πληρωμές. Ένας πελάτης προκειμένου να ολοκληρώσει μια άυλη πληρωμή προς VIDog Club Personal and Academy με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα, μεταφέρεται στο δικτυακό τόπο της PayPal. Σε μια τέτοια περίπτωση ισχύουν οι αντίστοιχες δηλώσεις: διαχείρισης και προστασίας δεδομένων της PayPal

Πως και με ποιό σκοπό θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που συλλέγονται ?

Όσο αφορά στα δεδομένα που ενδέχεται να καταχωρούνται από το χρήστη κατά την εγγραφή του με σκοπό την εκχώρηση άδειας χρήσης και τη δημιουργία λογαριασμού:

Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ειδικότερα, όσα δεδομένα εισάγετε στη σχετική φόρμα εγγραφής, χρησιμοποιούνται προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο λογισμικό και να σας εκχωρηθεί η αντίστοιχη άδεια ώστε να το χρησιμοποιείτε.

Στη φόρμα εγγραφής περιλαμβάνονται δεδομένα ταυτοποίησης όπως το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας.

Καταχώρηση – διαχείριση προσωπικών δεδομένων τρίτων

Σε περίπτωση που μας παρέχετε ή καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας προσωπικά δεδομένα τρίτων, θα πρέπει να γνωρίζετε πως οφείλετε να το πράξετε μόνο μετά την σχετική ενημέρωση τους αναφορικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, διατηρούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα, να λάβετε την εξουσιοδότηση τους, αλλά και να τα διατηρήσετε και να διαχειρίζεστε σύμφωνα με αυτή τη δήλωση φροντίζοντας παράλληλα στο βαθμό που αφορά τη πρόσβαση από τη πλευρά σας και με δικά σας μέσα, για την ασφάλεια αυτών των δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Απορρήτου (GDPR).

Κάτω από ποιες συνθήκες θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ?

Δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, με τις ακόλουθες μοναδικές εξαιρέσεις:

α) σε περίπτωση παραβίασης από τη πλευρά σας των όρων απορρήτου ή των όρων άδειας χρήσης της ιστοσελίδας vidogtraining.gr και των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση πολιτικής εφ όσον εξαιτίας αυτής της παραβίασης προκύψουν αστικές ή ποινικές ευθύνες.

β) σε περίπτωση κακόβουλης ή παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας όπως περιγράφεται σε αυτή τη δήλωση πολιτικής απορρήτου και τους όρους άδειας χρήσης της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

γ) σε περίπτωση που ζητηθούν μέσα από νόμιμες διαδικασίες από τις Αρμόδιες Αρχές. Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Αρχές, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση σας ενώ σας ενημερώνουμε ότι διατηρούμε κάθε νόμιμη επιφύλαξη και δικαίωμα, προκειμένου να ζητηθούν οι όποιες αστικές ή ποινικές ευθύνες προκύψουν.

Εκτός των παραπάνω, σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κοινοποίηση προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, πχ με σκοπό τη διενέργεια στοχευόμενης διαφημιστικής ενημέρωσης, θα σας παρέχουμε προηγουμένως σαφείς και διαφανείς διαδικασίες αναφορικά με τον αντίκτυπο που θα είχε για εσάς μια τέτοια κοινοποίηση, όπως και για το λόγο, ή την έκταση κατά τη οποία θα πρόκειται να κοινοποιηθούν, ενώ θα σας παρέχουμε επιλογές περιορισμού των δεδομένων που θα πρόκειται να κοινοποιηθούν ή και πλήρους εξαίρεσης της κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε κοινοποίηση σε τρίτους.

Τροποποίηση, δικαίωμα ανάκλησης και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας, ή και να ανακαλέσετε τη σχετική εκχώρηση της συναίνεσης σας αναφορικά με αυτή τη δήλωση πολιτικής απορρήτου ή την εκχώρηση άδειας χρήσης της ιστοσελίδας , διαγράφοντας οποιαδήποτε στιγμή το λογαριασμό σας, μέσα από την ενότητα διαχείρισης.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας διαγράφοντας το λογαριασμό σας, θα διαγραφούν παράλληλα και όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται καταχωρημένα στην ιστοσελίδα μας, ενώ θα διακοπεί και η πρόσβαση σας σε αυτή.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε ξανά στο μέλλον, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε από την αρχή τη διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη και τη καταχώρηση των δεδομένων σας. Ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές πολιτικής απορρήτου

Στο μέλλον υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν προσθήκες ή αλλαγές σε αυτή τη δήλωση πολιτικής τέτοιες περιπτώσεις ωστόσο θα σας κοινοποιούνται κάθε φορά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή με σχετική ειδοποίηση μέσω της ιστοσελίδας, ενώ πάντοτε διατηρείτε το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης σας όπως περιγράφεται στη παραπάνω παράγραφο.

Εποπτεύουσα Αρμόδια Αρχή και δικαίωμα υποβολής παραπόνων

Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτή η δήλωση πολιτικής απορρήτου να μην αφήνει ακάλυπτη καμία πτυχή του Ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR.

Αν παρόλα αυτά διαφωνείτε με το περιεχόμενο, θεωρείτε πως σας θίγει, ή πως παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με κάποιο τρόπο από τη πλευρά μας, όχι μόνο μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας προκειμένου να υποβάλετε τα σχόλια ή παράπονα σας, αλλά έχετε και το δικαίωμα να απευθυνθείτε αντίστοιχή καταγγελία στην Ελληνική Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη διεύθυνση www.dpa.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: Το κείμενο των όρων χρήσης, αποτελεί το πλήρες κείμενο της σύμβασης που αφορά τη πρόσβαση σας στο λογισμικό και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας vidogtraining.gr

Με την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποδέχεστε τους παρόντες όρους, και τις πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτή τη δήλωση πολιτικής απορρήτου.

Σε αυτούς τους όρους περιλαμβάνονται περιορισμοί ευθύνης της Ιλόνα Λαβέτσκα - (VIDog Club Personal and Academy), καθώς επίσης μια δεσμευτική συμφωνία αναφορικά με ενδεχόμενη περίπτωση κατά την οποία προκύψουν δικαστικές διαφορές.

Οι όροι χρήσης ισχύουν χωρίς καμία εξαίρεση για όλους τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στο λογισμικό, ανεξάρτητα από το τόπο διαμονής τους.

Ορθή χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών

Αρχή: Αποδέχεστε ότι σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτου, (όπως πχ για λογαριασμό μιας εταιρείας ή ιδιώτη), δηλώνετε σε κάθε περίπτωση ότι έχετε τη νόμιμη εξουσιοδότηση να αποδεχθείτε αυτούς τους όρους για λογαριασμό του.

Σε περίπτωση που συνδεθείτε σε λογαριασμό τρίτου οι όροι ισχύουν για τις δικές σας δραστηριότητες και για λογαριασμό του κατόχου του λογαριασμού.

Αν σήμερα είστε κάτω των 16 ετών, για την εγγραφή σας σύμφωνα με το Νόμο, απαιτείται επικυρωμένη από Αρμόδια Αρχή συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα, την οποία μπορείτε να μας στείλετε ταχυδρομικά.

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχετε την ευθύνη και την υποχρέωση να ακολουθείτε τους παρόντες όρους χρήσης στα πλαίσια μιας ορθής, σύννομης και δεοντολογικής συμπεριφοράς.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό για την αποστολή κακόβουλων μηνυμάτων.

Δεν επιτρέπεται να εμπλέκεστε σε κακόβουλες συμπεριφορές, να κάνετε κατάχρηση ή να προβείτε σε οποιεσδήποτε ενέργειες με σκοπό τη παρεμπόδιση της λειτουργίας της ιστοσελίδας , τη προσπέλαση ή παρέμβαση στο πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας, ή αντιγραφή του πηγαίου κώδικα ή άλλων δεδομένων της ιστοσελίδας.

Αποδέχεστε να μην χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους παρακάτω σκοπούς:

Προκειμένου να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο κώδικα της ιστοσελίδας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους διακομιστές, τα συστήματα πληροφορικής, στο δίκτυο ή γενικότερα στα δεδομένα της Matrix, στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας vidogtraining.gr, ή άλλων χρηστών.

Προκειμένου να καταστήσετε διαθέσιμο οποιοδήποτε περιεχόμενο επιβλαβές για παιδιά, προσβλητικό, απειλητικό, παρεμβατικό ως προς την ιδιωτικότητα τρίτων, απεχθή ή με κάθε τρόπο ανάρμοστο, ή ρατσιστικό, ή προσβλητικό ή κατ' άλλον τρόπο ανάρμοστο ή ανήθικο, ή προκειμένου να παραβιάσετε με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα Νομοθεσία.

Προκειμένου να εγκαταστήσετε ιούς ή άλλον επιβλαβή κώδικα υπολογιστή και γενικότερα αρχεία ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή περιεχόμενο σχεδιασμένο για τη παρέμβαση, παρακολούθηση, διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον επηρεασμό άλλων χρηστών ή προκειμένου να παρεμποδίσετε ή να διακόψετε με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας , τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους διακομιστές, ή γενικότερα τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για τη λειτουργία και τη παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Αποζημίωση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το λογισμικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως ιδιώτης ή ως ελεύθερος επαγγελματίας ή και για λογαριασμό κάποιας άλλης εταιρείας, επιχείρησης ή άλλης οντότητας, εσείς η εταιρεία ή η οντότητα, υποχρεούστε να προφυλάξετε και να αποζημιώσετε το δημιουργό της ιστοσελίδας από τυχόν απώλειες ή ζημίες από οποιαδήποτε μήνυση, αξίωση ή αγωγή που θα προκύψει από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την παραβίαση των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αστικής ευθύνης, και γενικότερα υποχρέωσης ή εξόδου που ενδεχομένως προκύψει σε βάρος του, εξαιτίας της κάλυψης κόστους αξιώσεων (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων λόγω αμελείας), άλλων ζημιών, απωλειών, μηνύσεων, δικαστικών αποφάσεων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών. Για κάθε διαφορά, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Πνευματικά δικαιώματα, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Αναφορικά με το πηγαίο κώδικα, ο Μιχάλης Τηλκερίδης είναι ο δημιουργός της ιστοσελίδας vidogtraining.gr και σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993, κάτοχος των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εγγραφή χρήστη ή γενικότερα η χρήση της ιστοσελίδας vidogtraining.gr και των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν σας παραχωρούν με κανένα τρόπο την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή συμφερόντων επί της ιστοσελίδας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή του περιεχομένου στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση.

Απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από το δημιουργό: η εγγραφή και αναπαραγωγή της ιστοσελίδας με κάθε μέσο, η διασκευή, η προσαρμογή, η μετάφραση, ή άλλες μετατροπές της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, η θέση σε κυκλοφορία του πρωτοτύπου ή αντιτύπων της ιστοσελίδας, με ή χωρίς τη μεταβίβαση της κυριότητας, με ενοικίαση ή με δημόσιο δανεισμό, η παρουσίαση της ιστοσελίδας σε τρίτους ή στο κοινό γενικότερα, η δημόσια εκτέλεση της ιστοσελίδας, η πώληση και κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας , καθώς επίσης η χρήση οποιονδήποτε εταιρικών συμβόλων ή λογοτύπων ανήκουν στο δημιουργό.

Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται ή καταχωρούνται στα αρχεία της ιστοσελίδας , λογότυπα, σύμβολα ή εμπορικά σήματα τρίτων, τα αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα, αυτών ανήκουν στους ίδιους. Ο αποκλειστικός σκοπός παρουσίας τους στο vidogtraining.gr περιορίζεται στη κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών - χρηστών

Άδεια χρήσης της ιστοσελίδας vidogtraining.gr και παρεχόμενων υπηρεσιών

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους χρήσης και της δήλωσης η VIDog Club Personal and Academy σας παρέχει μια προσωπική, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια χρήσης της ιστοσελίδας vidogtraining.gr και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η άδεια αυτή δεν είναι μεταβιβάσιμη ούτε δύναται να εκχωρείται.

Η άδεια αυτή σας παρέχεται αποκλειστικά προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε και να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα της χρήσης της ιστοσελίδας vidogtraining.gr και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη VIDog Club Personal and Academy, με τρόπο που καθορίζεται από τους παρόντες όρους χρήσης και της άδειας χρήσης λογισμικού, σε συνάρτηση με τη παρούσα δήλωση δεδομένα που ενδεχομένως χρειαστεί να αλλάξουν στο μέλλον, ενώ η οποιαδήποτε αλλαγή τους θα σας κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του πηγαίου κώδικα της ιστοσελίδας , χωρίς τη ρητή και γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

Το λογισμικό ενδέχεται να αναβαθμίζεται στα πλαίσια της εγκατάστασης ενημερώσεων ασφαλείας ή και άλλων ενημερώσεων χωρίς να προηγείται προειδοποίηση προς εσάς.

Άδεια χρήσης και παροχή υποστήριξης.

Η προσωπική άδεια χρήσης της ιστοσελίδας που σας εκχωρείται από τη VIDog Club Personal and Academy δεν συνεπάγεται την υπόσχεση δωρεάν παροχής οποιαδήποτε υποστήριξης, εκτός αν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά.

Αν παρόλα αυτά η VIDog Club Personal and Academy σας παρέχει δωρεάν υποστήριξη, αυτό υπόκειται στην αποκλειστική κρίση της και δε σημαίνει ότι υποχρεούται να σας παρέχει υποστήριξη και στο μέλλον.

Αμοιβές εκχώρησης άδειας χρήσης και υποστήριξης

Η VIDog Club Personal and Academy επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρεώνει αμοιβή, τόσο για την εκχώρηση άδειας χρήσης ορισμένων ενοτήτων της ιστοσελίδας vidogtraining.gr όσο και για τη παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποστήριξης, κατά τη διακριτική ευχέρειά της.

Καινοτομία, ενδεχόμενο αλλαγών, προσθήκη νέων δυνατοτήτων

Στο VIDog Club Personal and Academy dog training καινοτομούμε διαρκώς, και σε αυτή τη βάση διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε το λογισμικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες μας.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το κείμενο, έχουμε το δικαίωμα να προσθέσουμε να μεταβάλουμε ή να καταργήσουμε δυνατότητες ή χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση, όπως και να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα ένα λογαριασμό, καθώς επίσης κάποια ή κάποιες από τις λειτουργίες του.

Παρεχόμενες εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών.

Παρεχόμενες εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών: Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η VIDog Club Personal and Academy δεν παρέχει καμία δήλωση υπόσχεση ή εγγύηση ρητή ή σιωπηρή σχετική με το λογισμικό τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Παρέχουμε την άδεια χρήσης της ιστοσελίδας vidogtraining.gr και τις σχετικές υπηρεσίες “ως έχουν, όπως διατίθενται και με όποια σφάλματα ενδεχομένως περιλαμβάνονται ”.

Η από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου όποιου περιεχομένου, γίνεται με δική σας ευθύνη, καθώς εμείς δε δηλώνουμε, δεν υποσχόμαστε, ούτε εγγυόμαστε την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα του λογισμικού κάθε στιγμή, ή χωρίς σφάλματα.

Εσείς ως χρήστης καταλαβαίνετε και αποδέχεστε ότι όσο αφορά το διαδίκτυο καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δε μπορεί να χαρακτηριστεί εγγυημένα ασφαλής, και αποποιούμαστε ρητά οποιεσδήποτε σχετικές υποσχέσεις ή εγγυήσεις.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία δέσμευση και δεν παρέχουμε καμία υπόσχεση ή εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο που ενδεχομένως περιλαμβάνεται στα δεδομένα της ιστοσελίδας ή όποιο περιεχόμενο βρίσκεται αποθηκευμένο στην ιστοσελίδα μας με τη μορφή συνδέσμου ή παραπομπής προς άλλες ιστοσελίδες, όπως και για την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία τη ποιότητα, την ακρίβεια της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ βρίσκεται αποκλειστικά στη κρίση των χρηστών η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας όπως και η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών τους.

Εάν σε ορισμένες δικαιοδοσίες προβλέπονται σιωπηρές εγγυήσεις όπως περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων, στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, αποποιούμαστε οποιεσδήποτε και το σύνολο τέτοιων σιωπηρών υποσχέσεων ή ρητών εγγυήσεων σχετικά με το λογισμικό και τις σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες.

Περιορισμένη ευθύνη: κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο δημιουργός αυτής της ιστοσελίδας ή οι συνεργάτες του ή οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ενδεχομένως προκύψουν από ή σε συνδυασμό με τους παρόντες όρους ή την από μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας ή και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών, απώλεια εσόδων, απώλεια ή υποβάθμιση οποιασδήποτε αξίας, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και εκείνης της υποβάθμισης ή απώλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανόμενων προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανόμενων των απωλειών που ενδεχομένως προκύψουν από ή σε συνδυασμό με την αλλοίωση, αστοχία παράδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων που καταχωρούνται ή μεταδίδονται από το λογισμικό, ή τη προσωρινή ή μόνιμη απενεργοποίηση του λογαριασμού σας, ή την εκ μέρους σας κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους, ή τη χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση στο λογαριασμό σας, ή σε λογαριασμό τρίτου.

Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, ο δημιουργός αυτής της ιστοσελίδας ή οι συνεργάτες του ή οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας, δε φέρουν καμία ευθύνη για προβλήματα που ενδεχομένως προκληθούν από τρίτους, ή από παραλήψεις ή παράνομες πράξεις τρίτων, ή περιστατικά ή συνθήκες ανωτέρας βίας, ενώ αυτοί οι περιορισμοί και εξαιρέσεις από αυτούς τους όρους, ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο δημιουργός αυτής της ιστοσελίδας ή οι συνεργάτες του ή οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας είχαν ενημερωθεί ή έπρεπε να έχουν ενημερωθεί αναφορικά με το ενδεχόμενο να προκύψουν οποιεσδήποτε απώλειες.

Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, και με εξαίρεση όσα διατυπώνονται σε αυτούς τους όρους, ο δημιουργός της ιστοσελίδας και οι συνεργάτες του, δεν φέρουν ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε διαφορές ενδεχομένως προκύψουν εξαιτίας ή σε σχέση με τους παρόντες όρους η τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για οποιοδήποτε ποσό πέρα από το όποιο ποσό έχετε καταβάλει για την άδεια χρήσης της ιστοσελίδας ή των συγκεκριμένων παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για κάθε διαφορά ή άσκηση ένδικων μέσων, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Χρεώσεις, πληρωμές, όριο ηλικίας

Δηλώνετε ότι έχετε τουλάχιστον την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για να συνάψετε νόμιμη συμφωνία, και συμφωνείτε να μας πληρώσετε για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που θα αγοράσετε από εμάς, καθώς και για όποιες άλλες χρεώσεις που προκύπτουν για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή άλλων φόρων όπου χρειάζεται σύμφωνα με το Νόμο.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε κώδικα της PayPal προκειμένου να δεχόμαστε ασφαλείς άυλες ηλεκτρονικές πληρωμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με λογαριασμο PayPal ή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά.

• Συμφωνείτε πως δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.

• Είστε υπόχρεοι για τις χρεώσεις που προκύπτουν για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που γίνονται από εσάς αλλά και από οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό και τα στοιχεία πληρωμής σας, εξαιτίας δικής σας αμέλειας αναφορικά με τη προστασία των διαπιστευτηρίων πιστοποίησης σας.