Στιγμιότυπα συγκέντρωσης ιδιοκτητών σκύλων. Μια παρέα κοινωνικοποίησης σκύλων.

Φροντίστε για τη κοινωνικοποίηση του σκύλου σας.
Η κοινωνικοποίηση είναι απαραίτητη για κάθε σκύλο, ενώ όταν γίνεται σε κατάλληλη ηλικία η απόκτηση της είναι εύκολη και απλή.

Λίγος χρόνος εκ μέρους σας με κατάλληλες συνθήκες και σωστή επίβλεψη επαγγελματιών εκπαίδευσης σκύλων, ισοδυναμεί με μια πολύτιμη εμπειρία για το σκύλο σας.

Στιγμιότυπο κοινωνικοποίησης σκύλου

κεντρική σελίδα περισσότερα