Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπηρεσία παρουσιάσεων εκθέσεων σκύλων.

Η υπηρεσία παρουσιάσεων σκύλων περιλαμβάνει τον επαγγελματικό χειρισμό σκύλου στο στίβο κατά τη διάρκεια εκθέσεων μορφολογίας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη προκειμένου να αναδεικνύονται σωστά οι δυνατότητες του σκύλου μπροστά στο κριτή.

Στην υπηρεσία παρουσιάσεων εκθέσεων σκύλων λαμβάνονται πάντοτε υπόψη παράμετροι όπως φυλή, χαρακτήρας, βαθμός κοινωνικοποίησης.

Η σχετική υπηρεσία παρουσιάσεων γενικότερα, μπορεί να περιλαμβάνει σχετική ετοιμασία όταν χρειάζεται όπως κοινωνικοποίηση, φροντίδα ατομικής υγιεινής, προσομοίωση χειρισμού εκθέσεων.

Αν πρόκειται για παρουσίαση ορισμένων μακρύτριχων φυλών προηγείται επιπλέον ειδική περιποίηση είτε εκ μέρους του ιδιοκτήτη είτε από υπηρεσία επαγγελματικού grooming.

Κριτής εκθέσεων μορφολογίας:

Στην ιδιότητα κριτή εκθέσεων μορφολογίας πιστεύω πως ταιριάζει περισσότερο ο χαρακτηρισμός λειτούργημα όχι επάγγελμα. Κατά κανόνα κριτής γίνεται ένας άνθρωπος εφόσον προηγουμένως διαθέτει ανάλογη γνώση, διαθέτει οπωσδήποτε πολυετή σχετική εμπειρία, αγαπά πραγματικά τους σκύλους και φυσικά διατηρεί απόλυτη εξοικείωση μαζί τους.

Στη διάρκεια κάθε αξιολόγησης ο κριτής προσεγγίζει και πιθανότατα αγγίζει κάθε σκύλο εξετάζοντας εκτός των μορφολογικών χαρακτηριστικών, χαρακτήρα καθώς επίσης βαθμό εκπαίδευσης - κοινωνικοποίησης.

Ένας ακοινώνητος - ανεκπαίδευτος σκύλος ίσως εμφανίσει ανεπιθύμητες αντιδράσεις απέναντι στο κριτή, όπως εκδήλωση φόβου ή επιθετική συμπεριφορά ενώ κάτι τέτοιο πιθανότατα θα επηρεάσει αρνητικά τη σχετική βαθμολογία.

Κοινωνικοποίηση = πολιτισμένη συμπεριφορά: Δεδομένου πως τυπικά η διάρκεια εκθέσεων μορφολογίας είναι περίπου 8 ώρες ή περισσότερο, περιλαμβάνοντας συνήθως συμμετοχή αρκετών εκατοντάδων σκύλων, είναι απαραίτητο όλοι οι συμμετέχοντες να συμπεριφέρονται πολιτισμένα.
Φανταστείτε τι θα επικρατούσε αν 200, 400 ή περισσότεροι σκύλοι γαύγιζαν αδιάκοπα στη διάρκεια εκθέσεων.

Ατομική υγιεινή:

Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου οφείλει να φροντίζει πάντοτε για τη καλή υγεία - ευζωία του ζώου, διατηρώντας καθαρό το ίδιο όπως επίσης το χώρο όπου διαμένει, ενώ φυσικά είναι τουλάχιστον ανεπιθύμητη οποιαδήποτε εμφάνιση απεριποίητου - ταλαιπωρημένου ζώου στη διάρκεια παρουσιάσεων μορφολογίας.

Στιγμιότυπο επαγγελματικής παρουσίασης σκύλου:

υπηρεσίες παρουσιάσεων εκθέσεων

κεντρική σελίδα

υπηρεσία παρουσιάσεων σκύλων