Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκπαίδευση σκύλου σε καθήκοντα φύλακα συνεπάγεται αυξημένη ασφάλεια τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινωνικό του περίγυρο.

Ο σκύλος σας μπορεί να γίνει ο πολυτιμότερος φύλακας εφόσον λάβει τη κατάλληλη εκπαίδευση.

Η αναντικατάστατη γνώση και εμπειρία που θα του προσφέρει η σχετική εκπαίδευση του επιτρέπει πρώτα να αξιολογεί και στη συνέχεια να παρεμβαίνει αποτρεπτικά χωρίς κανένα δισταγμό απέναντι σε όποιον αποτελεί πραγματική απειλή, παρέχοντας ασφάλεια σε εσάς, τα παιδιά σας και το χώρο όπου ζει.

Δε θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το γεγονός πως η εξέλιξη μιας αντιπαράθεσης μεταξύ ανθρώπου και ανεκπαίδευτου σκύλου μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, ωστόσο ένας εκπαιδευμένος σκύλος φύλακας διαθέτει πλέον τη κατάλληλη αντίληψη και εμπειρία ώστε φροντίζει να διατηρεί μέσα σε λογικά πλαίσια κάθε προστατευτική του παρέμβαση.

Με άλλα λόγια, ο σκύλος αντιλαμβάνεται πότε δε χρειάζεται άλλο η παρέμβαση του και σταματά τη στιγμή που κρίνει πως έχει επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή η αντιμετώπιση εκείνου που αποτελούσε την απειλή.

Προϋπόθεση παράδοσης μαθημάτων σκύλου φύλακα αποτελεί ο ισορροπημένος χαρακτήρας του αλλά και η προηγούμενη ολοκλήρωση βασικής εκπαίδευσης.

Δε μπορούν όλοι οι σκύλοι να αναλάβουν καθήκοντα φύλακα καθώς αυτό εξαρτάται από παράγοντες όπως ο χαρακτήρας και ο σωματότυπος, ενώ είναι επικίνδυνο το να μείνει χωρίς εκπαίδευση σε καθήκοντα φύλακα ένας σκύλος που διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τα ένστικτα φύλακα.

Στιγμιότυπο εκπαίδευσης σκύλου σε καθήκοντα φύλακα:

Στιγμιότυπο εκπαίδευσης σκύλου

κεντρική σελίδα

εκπαίδευση σκύλου φύλακα