Εκπαίδευση σκύλου σε καθήκοντα φύλακα συνεπάγεται αυξημένη ασφάλεια τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινωνικό του περίγυρο.

Στιγμιότυπο εκπαίδευσης σκύλου σε καθήκοντα φύλακα.
Ο σκύλος σας μπορεί να γίνει ο πολυτιμότερος φύλακας με τη κατάλληλη εκπαίδευση, προσφέροντας ασφάλεια σε εσάς, τα παιδιά σας και το χώρο όπου ζει.

Δε μπορούν όλοι οι σκύλοι να αναλάβουν καθήκοντα φύλακα καθώς αυτό εξαρτάται από παράγοντες όπως ο χαρακτήρας και ο σωματότυπος, ενώ είναι επικίνδυνο το να μείνει χωρίς εκπαίδευση σε καθήκοντα φύλακα ένας σκύλος που διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τα ένστικτα φύλακα.

Στιγμιότυπο εκπαίδευσης σκύλου

κεντρική σελίδα περισσότερα