ο χώρος εκπαίδευσης σκύλων στο ViDog Club.

Άποψη του χώρου που χρησιμοποιούμε για την εκπαίδευση σκύλων, μαθήματα υποψήφιων εκπαιδευτών σκύλων, σχετικά σεμινάρια, συναντήσεις ιδιοκτητών ή άλλες κυνοφιλικές εκδηλώσεις.

Μια επίσκεψη μαζί με το σκύλο σας θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε περισσότερα ενώ θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με άλλους ιδιοκτήτες σκύλων.

χώρος εκπαίδευσης σκύλων

κεντρική σελίδα περισσότερα