Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προετοιμασία - συμμετοχή εξετάσεων εργασίας σκύλου

Στιγμιότυπο συμμετοχής εξετάσεων εργασίας σκύλων.

Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως προς ιδιοκτήτες ή εκτροφείς που είναι πλέον εξοικειωμένοι με το αντικείμενο της εκπαίδευσης σκύλου, διαθέτουν σκύλο ο οποίος έχει παρακολουθήσει βασική εκπαίδευση και προσβλέπουν σε μια επίσημη πιστοποίηση ως προς την εργασιακή ικανότητα.

Η υπηρεσία αποτελείται από δύο μέρη, όπου το πρώτο αφορά τη προετοιμασία ως ένα προαπαιτούμενο προχωρημένο επίπεδο εκπαίδευσης σκύλου, ενώ το δεύτερο, το ρόλο χειριστή σκύλου κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων εργασίας σκύλων.

Προετοιμασία
συμμετοχής σκύλου 
σε εξετάσεις εργασίας
σκύλων

κεντρική σελίδα περισσότερα